Nu lägger Trafikverket sista asfalten på väg 210

Asfalteringsarbetena på nya väg 210 är nästintill klara. Foto: Peter Lord, Trafikverket

Nu avslutar Trafikverket asfaltbeläggningen på väg 210. Arbetet med nya väg 210 mellan Evertsholm och Söderköping går bra, och nu under veckan läggs det sista lagret asfalt på vägen.

Asfalteringsarbetena är nästintill klara, det som kvarstår att asfaltera kommer att ske omgående. Det som sedan är kvar att göra är att måla linjer, sätta upp kantstolpar, transportera bort överskottsmassor och slutföra slänterna intill vägen.