Vägnätet i Jämtland rustas upp

Ett 10-tal slitna sträckor i Jämtlands vägnät kommer att få ny beläggning. Foto: Trafikverket

Trafikverket drar snart  igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Jämtland. Ett 10-tal slitna sträckor i Jämtlands vägnät kommer att få ny beläggning i sommar och sju broar ska förbättras. De flesta av arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är större vägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare.

– Det känns alltid roligt när vi kan utföra arbeten som verkligen kommer göra skillnad. Till exempel ska hela Brunflo samhälle få en upprustning, både trottoarer och cirka två kilometer av vägen ska få ny asfalt. Vi ska även sätta om alla refuger och bredda en gångbana. Mycket av arbetena utförs på nätterna. Redan nu är förberedelserna igång för att jobbet ska löpa så smidigt som möjlig. Arbetet beräknas vara klart runt midsommar, säger Pär Eliasson, projektledare på Trafikverket.

Många vägar i Sverige är gamla och behöver större underhållsinsatser än vad det finns medel till. Dessutom har trafiken ökat, vilket innebär att behovet av att underhålla vägarna har ökat. Trafikverket prioriterar de vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet. Det innebär att alla vägar inte får de insatser de behöver. Vägarna blir allt sämre och det märks tydligast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet.

– Vi ser att det finns många fler vägar som behöver en upprustning i sommar än vad vi har pengar till. Vi gör det vi kan med de resurser vi har fått, säger Pär Eliasson.