VA Syd planerar för nytt reningsverk

Sydvästra Skåne växer men infrastrukturen för avloppsvatten har inte hängt med. Behovet att bygga ut och modernisera brådskar i flera kommuner. Foto: VA SYD

VA SYDs medlemskommuner samt Svedala har tagit inriktningsbeslut om att vidare utreda en gemensam lösning för avloppsvattenrening i sydvästra Skåne. Hanteringen av den ökade mängden avloppsvatten är avgörande för regionens framtida tillväxt och för att skydda hav och vattendrag. Arbetet med anslutningen av flera kommuner i sydvästra Skåne till avloppsreningsverket Nya Sjölunda är det största som har hänt inom avloppsrening i regionen på många decennier

Investeringskostnaderna är flera miljarder, men nyttan för samhället kommer ha stor påverkan på regionen och miljön under kommande 100 år. VA SYD ska under året ta fram förslag på hur kostnaderna ska fördelas utifrån hur stor del respektive kommun nyttjar den regionala anläggningen.

– Det är viktiga inriktningsbeslut från kommunerna så att vi kan planera rätt storlek på det nya reningsverket Nya Sjölunda och för att kunna gå vidare med att söka nytt miljötillstånd. Våra medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt Svedala har fastslagit sina befolkningsprognoser för år 2045. Det gör att vi nu kan förfina förslag och beräkningar inför genomförandebeslut som ska tas i kommunerna i början av nästa år, säger Ulf Nyberg, ansvarig för projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA SYD.

Även medlemskommunen Eslöv stödjer ett regionalt avloppsreningsverk men avståndet begränsar anslutning till Nya Sjölunda. Svedala, Staffanstorp och Kävlinge har också erbjudits att ansluta sig till den regionala lösningen. Svedala är positiv och kommer att ansöka om medlemskap i VA SYD. Kävlinge kommer att fatta beslut i kommunfullmäktige senare i mars medan Staffanstorp avböjer medverkan till fortsatt planering för anslutning till en regional lösning.