Gästrike Vatten installerar nytt reningssteg för fosfor

Fosforpolering i drift på Duvbackens reningsverk. Foto: Gästrike Vatten

En av Gästrike Vattens uppgifter är att rena spillvatten enligt högt ställda miljökrav. Med anledning av villkor i gällande miljötillstånd och mängden fosfor i spillvattnet har Gästrike Vatten kompletterat Duvbackens reningsverk med ett nytt reningssteg för fosfor.

När kväve och fosfor hamnar i sjöar, vattendrag och hav bidrar det till övergödning, därför finns det krav och regler för hur detta ska hanteras vid reningsverk. Längst Östersjökusten norr om Norrtälje finns idag ett undantag från kväverening vid reningsverk då den delen av kusten hittills inte bedömts som känslig för utsläpp av kväve. I den inre fjärden av Östersjön vid Gävle är det fosfor som har högst påverkan på miljön.

Fosfospolering kan utföras på många olika sätt och olika filter passar för olika reningsverk. På Duvbacken används skivfilter för ordinarieflöden och trumfilter för breddflöden, då det passar bäst för just det reningsverket. Reningssteget innebär i korthet att det behandlade vattnet tas tillbaka in i reningsverket och leds genom filtren i ett avslutande reningssteg innan det släpps ut i havet.

– För att få till det här polersteget har vi behövt använda många olika maskindelar från flera olika leverantörer, dessa ska kunna fungera var för sig och tillsammans, vilket har varit en väldig utmaning, säger Stefan Hedström, projektledare.

Projektet startade 2019 och polersteget installerades redan 2021, i projektet har redan befintliga anläggningar på Duvbacken byggts om. Själva reningen har pågått i ungefär ett år, men på grund av försenad leverans har det inte gått att trimma in fosforanalysatorn för att få fram kontinuerliga värden.

– Nu är äntligen allt i drift och vi kan börja analysera resultaten av reningen för att se vilken rening som är rimlig för att minska övergödningen, säger Stefan.