Avloppsreningsverket i Vänersborg moderniseras

AF Bygg Syd ska bygga nya bassänger och byggnader samt bygga om, renovera och modernisera den befintliga anläggningen för att klara de framtida reningskraven. Foto: Vänersborgs kommun.

AF Bygg Syd, dotterbolag i AF Gruppen, har tilldelats uppdraget att bygga till och modernisera Holmängens avloppsreningsverk i Vänersborgs kommun. Beställare är Vänersborg Kretslopp & Vatten och uppdraget genomförs som en totalentreprenad. Arbetena omfattar kompletta anläggningar inklusive byggnads- och markarbeten, maskin-, VVS- och elinstallationer samt projekterings- och konstruktionsarbeten.

− AF Bygg Syd har tagit plats som en av Sveriges främsta specialister på byggande av anläggningar för vatten och avlopp. Vi ser fram emot att leverera en anläggning av mycket hög kvalitet till Vänersborgs kommun, säger Roger Persson, vd för AF Bygg Syd.

Vänersborg är regionhuvudstad i Västra Götaland. Staden växer och har snart nått 40 000 invånare. Holmängens reningsverk ska successivt kunna ansluta fler hushåll och möta framtidens kapacitetsbehov. Reningsverket omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, biologisk, och kemisk behandling. Därutöver finns anläggningar för slambehandling.

AF Bygg Syd ska bygga nya bassänger och byggnader samt bygga om, renovera och modernisera den befintliga anläggningen för att klara de framtida reningskraven.