Kungsbacka kommun bygger ut Hammargårds reningsverk

Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik, Monica Neptun (L) nämndsordförande Teknik och Michael Sundhäll, vd Byggdialog. Foto: Kungsbacka kommun

Måndag 28 februari tecknade Kungsbacka kommun avtal med Byggdialog AB om utbyggnaden av Hammargårds reningsverk.

– Vi kommer att få ett av Sveriges modernaste reningsverk här snart, som trots att vi blir fler invånare kommer att släppa ut mindre. Det är en förutsättning för att Kungsbacka ska kunna växa, säger Karl Lundgren, förvaltningschef för Teknik, som var den som för kommunens räkning skrev på avtalet.

Avtalet innebär så kallad partnering – även kallat samverkansentreprenad – där beställare och entreprenör samarbetar som en gemensam organisation.

– Det känns bra att vi nu kommit så långt att vi tecknat avtal, och glädjande att vi prövar samarbetsformen partnering som jag tror blir en mycket bra lösning i ett så här stort och viktigt projekt, säger Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för Teknik.