Efter sju års utredande kan reningsverket i Lidköping börja byggas

Äntligen kom det slutliga avgörandet, domen från Mark-och miljööverdomstolen – nu kan reningsverket börja byggas. Foto: Lidköpings kommun

Åntligen har det slutliga avgörandet från Mark-och miljööverdomstolen kommit. En faktaspäckad dom där det fastslås att det renade avloppsvattnet ska ledas till en utsläppspunkt vid Ågårdsbron.

– Ett mycket efterlängtat beslut som visar att vi har haft stöd för våra argument att vi klarar de stränga miljökrav som ställs om vi, vid Ågårdsbron, släpper ut det renade avloppsvattnet från Ängens avloppsreningsverk. Mark-och miljööverdomstolen visar att miljökvalitetsnormerna för vatten ska tolkas på ett rimligt sätt och vi har fått rätt i sak. Det är inte bara vi i Lidköping som nu kan andas ut. Beslutet är mycket viktigt och vägledande för alla verksamheter med någon form av påverkan på vatten alltifrån avloppsreningsverk till jordbruk. Detta var den energikick som vi, i elfte timmen, så väl behövde i projektet säger Pernilla Bratt, VA-chef.

– Det känns bra att vi fått en dom som gick vår väg, nu ska vi analysera domslutet och besluta hur vi går vidare med att förslå fullmäktige alternativ för ett nytt inriktningsbeslut, tillägger Kent Folkesson, ordföranden i Teknisk Servicenämnden.

Det är sju år sedan Teknisk Service Vatten – Avlopp fick uppdraget av ett enigt kommunfullmäktige att förbereda en flytt av avloppsreningsverket från hamnområdet till en bättre lokalisering i kommunen.