Tunnel under Göta älv blir alternativ för Lindholmsförbindelsen i Göteborg

Det blir sannolikt en tunnel under Göta älv, mellan Lindholmen och Stigberget, Foto: Göteborgs Stad

Trafiknämnden i Göteborg har beslutat att det ska vara en tunnel under Göta älv, mellan Lindholmen och Stigberget, för det som kallas Lindholmsförbindelsen i Göteborg. Tidigare i mars har Västtrafiks styrelse beslutat samma sak. Besluten går nu vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt regionstyrelse och regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra Götalandsregionen.

– Det känns jättebra att vi har fått de första besluten. Det är emellertid först efter att alla instanser sagt sitt, som vi anser att vi har ett färdigt alternativ att jobba vidare med, säger Ma-Lou Wihlborg, programledare för sträckan Lindholmen – Linnéplatsen.

Trafiknämnden fattade också beslut om att låta arbetet med den tänkta gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj fortsätta.

Under 2019-2020 har ett utredningsarbete pågått för att ta reda på vad som skulle vara det bästa alternativet för sträckan över eller under Göta älv. Det resulterade i tre alternativ; en tunnel, en öppningsbar 12 meter hög bro och en fast 27 meter hög bro. Dessutom snabbutreddes ett fjärde alternativ om en öppningsbar 18 meter hög bro på uppdrag av trafiknämnden i mars 2021.