E4:an och E18 norr om Stockholm byggs ut

Trafikverket planerar för en utbyggnad av E4:an och E18 i norr. Foto: Trafikverket

Nu planerar Trafikverket för en utbyggnad av E4:an och E18 i norr. När E4 Förbifart Stockholm är klar förändras våra resmönster och trafiken tar nya vägar. Just nu pågår två samråd som handlar om utbyggnaden av E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta samt E4:an mellan trafikplatserna Rotebro och Häggvik, norr om Stockholm.

Trafikverket utökar antalet körfält från tre till fyra i vardera riktningen på E4 mellan trafikplatserna Rotebro och Häggvik norr om Stockholm. Det handlar om en sträcka på 2,3 kilometer som byggs ut för att skapa bättre framkomlighet när E4 Förbifart Stockholm är klar och våra resvägar förändras.

Trafikverket installerar samtidigt ett så kallat intelligent transportsystem, ITS på sträckan. Systemet består av trafikkameror, detektorer av stillastående fordon och digitala skyltar. Det varnar för köbildning och kan användas för att styra om trafik och ändra hastigheten. Systemet finns redan på flera av Stockholms infartsleder.