Grönt ljus för motorvägsbygget mellan Köping och Västjädra

Trafikverket bygger motorväg mellan Köping och Västjädra. Foto: Trafikverket

Regeringen har gett grönt ljus för byggstart av motorvägsbygget på E18 mellan Köping och Västjädra. Trafikverket planerar nu att bygga om nuvarande 2+1-väg till motorväg på E18 mellan Köping och Västjädra. Syftet är att öka trafiksäkerheten och öka framkomligheten på sträckan som är den sista delen mellan Stockholm och Örebro som inte är fyrfilig motorväg.

Vägplanen är överklagad och man måste fortfarande vänta på beslut från regeringen innan i en laga kraft-vunnen vägplan är godkänd. Att regeringen gett klartecken för byggstart innebär dock att Trafikverket får binda upp medel för att handla upp entreprenad av bygget.