Helsingborgs Hamn upphandlar Terminal Operation System

När containerterminalen i Helsingborgs Hamn flyttar är investeringen i ett nytt TOS nyckelfaktor. Foto: Helsingborgs Hamn

Ett viktigt led i att flytta containerterminalen i Helsingborgs Hamn är investeringen i ett nytt TOS, eller Terminal Operation System. Nu är upphandlingen annonserad och förhoppningsvis kan processen avslutas lagom till Q4 2021. Förändringen i infrastruktur medför även tekniska förändringar och omfattande krav på de system som ska hantera logiken bakom alla rörelser i Helsingborgs Hamn. Det finns en rad olika tekniker inom systemen för att effektivt kunna övervaka flödet av produkter in, ut och runt terminalen.

– Vi har gjort en kartläggning över hur vi arbetar idag, vilka processer som finns kopplade till olika system, tittat på hur vi kan förenkla, sammanfoga och göra saker effektivare och bättre kopplat till de förutsättningar som ges i den nya terminalen. Arbetet har resulterat i en lång kravspecifikation som kommer ligga till grund för det andra steget i upphandlingsprocessen, säger Sanjin Redzepagic som är IT-chef i Helsingborgs Hamn.

Med ett nytt TOS kommer information kunna tas tillvara på ett bättre sätt och därmed även utgöra en bas för att kunna vara än mer pricksäker i affärsgrundade beslut. Med hjälp av digital sammankoppling går det att bli snabbare, mer kostnadseffektiv och klimatsmart vilket ligger i linje med ambitionen att vara Nordens modernaste hamn.

– I upphandlingens första fas kommer vi arbeta med underlaget, försöka kartlägga och skapa oss en bild över ansökningarna. I nästa fas går vi mer in på djupet och det är också här som den fördjupade kravspecifikationen blir användbar. Det är en tekniskt komplex upphandling samtidigt som det är väldigt viktigt att systemet vi väljer synkroniserar med vårt företag och arbetssätt inte bara ur det tekniska perspektivet.