Öresundskraft bygger två laddstationer i Helsingborgs Hamn

Laddstation ska uppföras i Helsingborgs Hamns centralgate för att gynna den gröna omställningen för vägtrafiken till och från hamnen. Foto: Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn har fått sex miljoner i bidrag från Energimyndigheten för att tillsammans med Öresundskraft bygga två laddstationer för el-lastbilar vid hamnens Centralgate. Det finns önskemål från flera transportörer som hämtar och lämnar gods i Helsingborgs Hamn att kunna ladda sina eldrivna lastbilar. Planen är att laddstationen ska kunna tas i drift hösten 2023.

— Helsingborgs Hamn har en ambitiös hållbarhetsstrategi. Vi har redan sett en dubbel positiv effekt av våra el-dragbilar inne på hamnområdet med minskade utsläpp och lägre produktionskostnader. Därför är det riktigt bra att vi även kommer att kunna erbjuda laddmöjligheter för lastbilar som kommer till hamnen. Det ger oss möjlighet att ännu mer offensivt investera i elektrifiering, berättar Christina Argelius, Teknisk chef i Helsingborgs Hamn.

Laddstationen kommer att ligga vid in- och utfarten till hamnområdet som är ett naturligt nav i det dagliga vägtrafikflödet i Helsingborgs Hamn. Stationen blir ett bra komplement till Sveriges största publika laddstation för tung trafik som i somrars invigdes på Ättekulla i Helsingborg och en bra service till hamnens kunder.

Hamnen trafikeras av drygt 800 lastbilar per dygn. Många speditörer och åkerier accelerera sin gröna omställning mot en klimatneutral produktion och då gäller det att infrastrukturen hänger med. Lastbilar behöver hög effekt för att på 45 minuter kunna ladda för 4,5 timmars körning. Laddstationen i Helsingborgs Hamn kommer att kunna ladda två lastbilar samtidigt med vardera 350 kW laddeffekt.

Mikael Andersson är vd för GDL Sjöcontainer som är ett av företagen som har behov av laddstationer för tunga fordon i Helsingborgs hamn. Så här berättar han:

– För oss på GDL sjöcontainer är miljö och hållbara transporter högst upp på agendan. När vi nu påbörjat denna omställning är det viktigt att vi kan få möjlighet att ladda på olika terminaler. Helsingborgs Hamn går i bräschen och det är viktigt både för oss och regionen i stort. Alla vi som jobbar i transportsektorn har ett stort ansvar att jobba med mer hållbara transporter och ställa om både till mer tåg och även fler lastbilar som kör fossilfritt.