Regeringen satsar 700 miljarder på att rusta upp vägnätet

E22 Vid Lösens kyrka. Foto: Trafikverket

Regeringen ger klartecken till flera infrastrukturobjekt som ska göra vägarna säkrare och bidra till moderniseringen av den svenska järnvägen. För Blekinge län innebär det grönt ljus för att påbörja arbetet med E22 Lösen–Jämjö i syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på den 15 km långa sträckan.

– Regeringen gör rekordstora investeringar i Sveriges infrastruktur. Det innebär bland annat över 700 miljarder kronor för att bygga nytt men också rusta upp landets vägar och järnvägar.  Som en del i detta ger regeringen nu Trafikverket klartecken att påbörja arbetet med E22 Lösen-Jämjö, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det är Trafikverket som ska bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället. Ombyggnaden ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området och lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.