Ännu en del av väg 25 blir mötesfri

Riksväg 25 mellan Boasjön och Annestad. Foto: Trafikverket

Medan arbetet börjat på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad planerar nu Trafikverket för att förbättra säkerheten västerut från Ljungby. Det är sträckan Glamshult-Vrå-Boasjön som står på tur att bli mötesfri. Liknande planer finns för sträckan Glamshult-Vrå-Boasjön som redan är beslutade och påbörjade på sträckan Boasjön-Annerstad; vägen planeras bli en så kallad gles 2+1-väg med mitträcke och säkra omkörningssträckor.

– Vi vill ta fler steg framåt i att höja trafiksäkerheten på väg 25. När vi byggt om sträckan Glamshult-Vrå-Boasjön är en stor del av väg 25 genom Kronobergs län mötesfri, det kommer rädda liv och minska antalet allvarliga trafikolyckor, säger Fatri Rexhepi, projektledare på Trafikverket. Projektet är uppdelat i två etapper; Glamshult-Vrå och Vrå-Boasjön.

När sträckan mellan Glamshult-Boasjön mötesseparerats med mitträcke blir det ett sammanhängande stråk som är mötesfritt mellan Hallands länsgräns och Hovmantorp. Väg 25 går mellan Halmstad och Kalmar och är en väldigt viktig väg för Kronobergs län och hela södra Sverige.

Förutom mitträcken kommer vägens sidoområden och diken göras säkrare för att minska risken för allvarliga olyckor. Dessutom kommer Trafikverket se över om osäkra korsningar och om mindre anslutande vägar kan behöva stängas.

Viltstängslet som nu finns längs vägen ska också ses över, och kommer vid behov justeras för att minska risken att vilt kommer ut på vägen. En planskild passage för vilt planeras mellan Vrå och Boasjön, om det blir över eller under vägen kommer bestämmas under planprocessen.

– Viltstängsel är en viktig del i att skydda vilt och trafikanter men det bildar en barriär för djuren, så det behöver ibland kopplas ihop med andra åtgärder. Därför planerar vi en planskild faunapassage i etappen mellan Vrå och Boasjön så att djuren kan röra sig mer fritt, säger Fatri Rexhepi.

Väg 25 mellan Boasjön-Annerstad har kommit längre, där är Trafikverket och byggentreprenören Svevia i full gång med arbetet. Just nu består det arbetet i att bredda vägen, därför pågår det mestadels intill eller vid sidan om vägen. På vissa platser är ett körfält avstängt och trafiken leds förbi vägarbetsplatsen med hjälp av trafiksignal. Sträckan Boasjön-Annerstad planeras bli klar december.