Ny detaljplan för hamnen i Holmsund

Umeå kommun har stora planer för hamnen i Holmsund. Karta: Umeå kommun

En ny detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren.

– Hamnen ska fortsätta utvecklas för att hantera den efterfrågan som finns. Det planeras för flera olika åtgärder, bland annat tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av lager och magasinsbyggnader med mera. Vissa av dessa åtgärder kräver att detaljplaner görs om och nu tar vi ett helhetsgrepp över området i en större detaljplan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det ansöks för flera olika åtgärder i hamnen. Dessa är markerade på den bifogade bilden.

  • En ny hamnentré ska iordningställas, omläggning av väg och delvis järnväg.
  • Flytt av kaj-linjen ca 7-10 meter ut.
  • En ny kaj ska anläggas. Mörkblåa området.
  • En ny energipir ska anläggas med tillhörande dykdalber.
  • Verksamhetsytor med ett antal magasin.
  • Möjliggöra för verksamhetsyta för uppställning av projektlaster.
  • Lagring.

Vissa av åtgärderna kräver ansökan om vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram.