Motorvägen mellan Alingsås och Vårgårdahar har byggts på rekordtid

Färdig 9 månader före planerad trafiköppning. Foto: Tyréns

Nu har den nya motorvägen mellan Alingsås och Vårgårda i Västergötland öppnats, mer än 9 månader innan planerad trafiköppning. Den nya vägen har byggts på rekordtid tack vare ett bra och tätt samarbete mellan Tyréns och Peab. Den nya motorvägen innebär ökad framkomlighet och en minskad olycksrisk på sträckan. Motorvägen är en del av utbyggnaden som Trafikverket gör på E20 genom hela Västergötland. Utbyggnaden ska höja standarden på vägen med en mötesseparerad väg, vilket innebär att E20 kommer vara en tryggare och smidigare väg att färdas på.

Tyréns har ansvarat för bygghandlingar för en totalentreprenad och projekterat den 15 kilometer långa motorvägen mellan Bälinge och Vårgårda strax norr om Alingsås. I uppdraget ingick omdragning av flera enskilda vägar och skogsbilsvägar samt bäckar. Det har även omfattat bland annat avvattningsåtgärder i form av dräneringsledningar, dammar och dämda diken och stenkistor.

– En nyckel till bra samarbete i projektet var den kreativa dialogen kring tekniska lösningar redan under anbudsfasen. Detta öppnade upp för projekteringsstart omgående efter tilldelning och leverans av kvalitetssäkrade bygghandlingar i tid innan produktionsstart säger Robin Lindfors, projekteringsledare på Peab

Projektet ligger i en mycket känslig naturmiljö och därav har flera olika typer av åtgärder för fauna utförts. Några exempel är grodbarriär, småviltspassager, vandringsleder för fisk, ekodukt och faunabro, men även åtgärder för befintliga våtmarker. Tack vare ett bra samarbete, både internt och med Peab, kunde vägen öppna nio månader innan planerad trafiköppning. Detta innebär att flera människoliv troligen har kunnat räddats på den olycksdrabbade vägen.

– Vi i uppdragsledningen är väldigt stolta över att ha jobbat med så kompetenta och engagerade medarbetare. Tillsammans med Peab har vi lyckats öppna vägen nio månader innan planerad trafiköppning. Vilket innebär att vi kommer rädda fler människors liv på den olycksdrabbade vägen, säger Petra Malmström, uppdragsledare på Tyréns i Jönköping.