Tyréns utökar sitt erbjudande inom mobilitet

Marknaden för Tyréns trafiktjänster har länge varit stark. Foto: Tyréns

I takt med pågående samhällsomställning, med ett större fokus på klimatfrågor och privatbilismens påverkan, har efterfrågan på Tyréns befintliga såväl som nya tjänster inom trafikplanering stadigt ökat. Tyréns erbjuder redan idag tjänster inom mobilitet och trafikstrategi, men kommer bredda och fördjupa tjänsteerbjudandet.

Marknaden för Tyréns trafiktjänster har länge varit stark och det finns en stor efterfrågan hos kunderna. För att möta fler och nya behov på marknaden gör Tyréns en större satsning för att erbjuda ytterligare tjänster inom mobilitet och strategisk trafikplanering.

– Marknaden är mogen för den här satsningen och vi vill bidra till den beteendeförändring som är nödvändig för att kunna utveckla samhällets resvanor i en hållbar riktning. Här kan vi ge våra kunder expertstöd för att hitta rätt åtgärder som underlättar till en sådan förändring. Det ska bli fantastiskt roligt att driva den här utvecklingen tillsammans med ett starkt gäng, säger Marlene Sjödin, avdelningschef på Mobilitet & Strategi på Tyréns.

De nya tjänsterna inom mobilitet och strategi kommer omfatta bland annat, mobilitetsutredningar, expertstöd och processledning för mobility management, beteendepåverkan, resvaneundersökningar samt hållbara resplaner och trafikstrategier.

En av Tyréns främsta tjänster idag är mobilitets- och parkeringsutredningar där kunden Moko, en driven aktör i att förändra byggbranschen mot hållbara tankesätt, fått stöttning av Tyréns.

– Tyréns har varit otroligt kompetenta och stöttat oss i mobilitets- och parkeringsfrågor både internt och i dialog med vår kund. Tyréns arbete har resulterat i att vi kunnat reducera antalet parkeringsplatser i flera exploateringsprojekt, vilket både skapar goda förutsättningar för en hållbar stadsmiljö och dessutom bidrar till god ekonomi i projekten, säger Patrik Jensen, CEO/Partner på Moko.