Statkraft ingår partnerskap Bee Charging Solutions

Statkraft fortsätter att investera i elbilsladdning. Foto: Tekniska Verken

Statkraft fortsätter att investera i elbilsladdning och ingår partnerskap med de regionala energibolagen som idag äger Bee Charging Solutions. Bee kommer att vara en del av företagets engagemang för elbilsladdning i Europa under varumärket Mer.

Statkraft, via Mer, förvärvar 51 procent av aktierna från Bee’s ägare Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping. Tillsammans med Statkrafts svenska laddverksamhet Grön Kontakt kommer Bee Charging Solutions nu bilda det nya bolaget Mer Sweden. Det sammanslagna bolaget kommer att ledas av vd:n för Bee, Fredrik Nordin och kommer att ingå i Statkrafts portfölj av laddbolag i Norge, Tyskland och Storbritannien. För att leda gruppen av laddbolag inom Statkraft har Kristoffer Thoner nyligen anställts.

– Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften och tillsammans med resten av organisationen, samt våra nya kollegor på Bee, skapa det bästa och mest kundorienterade företaget inom elbilsladdning i Europa; säger ny koncernchef och verkställande direktör för Mer, Kristoffer Thoner. 

Statkraft har en tydlig ambition att växa på den europeiska marknaden för elbilsladdning. Sammanslagningen med Bee är en del i detta initiativ och kommer att göra Mer till en av de största aktörerna på den svenska marknaden redan idag. Samtidigt rustas företaget till att ta del av den förestående elbilsboomen i Sverige. Idag finns det cirka 200 000 laddbara personbilar och prognosen är att beståndet kommer växa kraftigt de kommande åren. Utvecklingen innebär stor efterfrågan för publika snabb- och ultrasnabba laddmöjligheter samt smarta laddlösningar för arbetsplatser och bostäder.

– Partnerskapet är ett drömscenario för oss. Det stärker vår marknadsledande position och innebär ett stort steg framåt i ambitionen att göra det lätt att köra elbil. Vi kommer att erbjuda våra kunder och partners möjligheten att elektrifiera över nationsgränser och ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla den bästa kundupplevelsen för elbilsladdning, nu som en del av Mers europeiska organisation; säger Fredrik Nordin, ny vd på Mer Sweden.