Linde energi inviger ny laddlösning

Linde energi presenterar en innovativ lösning för laddning av elbilar. Foto: Linde energi

I samarbete med Chargenode har kommunägda Linde energi installerat två så kallade balklösningar, där totalt 20 elbilar kan laddas.

– Publik laddning i all ära. Majoriteten av våra bilresor i vardagen görs från hemmet till jobbet och tillbaka. Vi vill med den här lösningen för det första underlätta för våra medarbetare att ta steget och välja laddbara fordon. Genom att erbjuda möjlighet till laddning på arbetsplatsen kan vi knuffa fler över kanten och våga bli elektrifierade. För det andra ser vi den här lösningen som ett skyltfönster, där vi kan bjuda in hyresvärdar, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag, för att kunna ”klämma och känna” på en konkret och enkel lösning på en, för många, komplicerad fråga, hälsar Richard Järlstam, chef Marknad & Försäljning på Linde energi.