Bristen laddmöjligheter hemma bromsar elbilsutvecklingen

Sverige har ännu inte någon lagstadgad rätt till elbilsladdning. Arkvbild

Antalet elbilar ökar snabbt. En undersökning av Norsk Elbilsförening visar att det näst största hindret för att köpa en elbil i Sverige är bristen på laddningsmöjligheter hemma, största hindret är fortfarande inköpspriset. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats som ofta finns i anslutning till hemmet. Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter måste nu snabbt hittas och etablera laddlösningar för att undvika en situation där de boende tar egna initiativ, något som kan bli både dyrt och problemiskt.

I Sverige är det än så länge svårt för en enskild boende att ställa krav på sin bostadsrättsförening, hyresvärd eller samfällighet att tillhandahålla laddningsmöjlighet. Men i flera andra länder i Europa finns lagstiftning för att boende i flerbostadshus att få tillträde till laddning. Dessa lagar kallas ofta ”Right to charge”. Så är det till exempel i Norge, ett av världens mest elbilstäta länder, där man sedan årsskiftet 2021 har lagstadgad rätt till elbilsladdning i både samäganderätt och bostadsrätt. Lagarna innebär att delägare eller bostadsrättsföreningar ska upprättas, eller tillåta etablering av, elbilsladdning för boende som önskar det om det inte finns en saklig grund att vägra.

Sverige har ännu inte någon lagstadgad rätt till elbilsladdning, men redan idag finns kriterier som fastighetsägare behöver förhålla sig till. Den 15 maj 2020 infördes nya krav på laddning av elfordon i plan- och bygglagen. Ett av kraven innebär att nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Reglerna ska även tillämpas vid ombyggnation som innebär ändringar av parkeringsplatser på fastigheten.