Trafikverket utför arbeten på Getingmidjan

Trafikverket fortsätter att rusta upp Getingmidjan. Foto: Trafikverket

Trafikverket stänger av sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra för att utföra banarbeten längs sträckan. Man fortsätter att rusta upp Getingmidjan och behöver därför stänga av tågtrafiken två gånger under våren 2021. Trafikverket utför arbeten längs med hela sträckan dygnet runt. På Norrströmsbron slipas spåren.

x

Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms Södra stängs på grund av arbeten. Foto: Trafikverket

Arbetena utförs under dagtid på grund av buller. På Söderströmsbron justeras spåren och i Södertunneln monteras bland annat nöd- och normalbelysning. Avstängningen påverkar fjärr- och regionaltåg till och från Stockholm Central söderut. Fjärr-och regionaltåg som påverkas vänder på stationerna Stockholms södra respektive Flemingsberg.

Efter tre sommaravstängningar och de sista, kortare avstängningarna under våren färdigställes sträckan, som ska bli som ny. Anläggningen är till stora delar från 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. Allt moderniseras och byts ut för att järnvägen ska bli som ny. Bland annat förstärks broarnas grundläggning, brobanor byts och betongkonstruktioner i tunnlarna repareras.