Trafikverket bygger ut E20 i Västra Götaland

Fyra byggstarter på E20 i Västra Götaland. Foto: Trafikverket

Med siktet på att vara klara 2026 bygger Trafikverket ut E20 i Västra Götaland för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. I år startar arbete på fyra nya sträckor och tre byggnationer pågår sedan tidigare. Under 2021 byggstartar fyra nya delar i E20-utbyggnaden genom Västra Götaland och det kommer att pågå arbeten på totalt sju platser:

E20 Tollered-Ingared byggnation igång sedan 2020

E20 förbi Vårgårda byggstart i januari 2021

E20 Vårgårda-Vara är uppdelad i tre deletapper:

  1. delen Vårgårda-Ribbingsberg byggstart februari 2021
  2. delen Ribbingsberg-Eling byggstart vår/sommar 2021
  3. delen  Eling-Vara omstart under 2021

E20 förbi Skara består av två deletapper och under året kommer båda att vara igång:

  1. delen Vilan-Dalaån byggnation igång sedan 2020
  2. delen Dalaån-Ledsjö byggstart vår/sommar 2021