Trafikverket vill pausa Norrbotniabanan i Skellefteå

Trafikverket skriver att befolkningen ska minska kraftigt i norr. Foto: Trafikverket

Trafikverket vill pausa Norrbotniabanan i Skellefteå och flytta fram trafikstarten mellan Umeå och Skellefteå till 2034.

– Vi är ju luttrade, säger Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen till Västerbottens Mellanbygd.

Det är i ett inriktningsunderlag till regeringen gällande den Nationella transportplanen som Trafikverket framför sina synpunkter. Trafikverket skriver att befolkningen ska minska kraftigt i norr och öka kraftigt i söder. Därför föreslås att bygget av järnvägen från Skellefteå till Luleå pausas och att trafikstarten på sträckan Umeå-Skellefteå kan vänta till 2034.

- Hade det varit första gången hade jag blivit fruktansvärt upprörd. Men nu ligger fokus på ett skarpt remissvar som vi ska skicka in tillsammans med andra organisationer, säger hon. Sammantaget är det en dyster bild av Sverige som inte stämmer, säger Elisabeth Sinclair och pekar på det faktum att det i de två nordligaste länen planeras för investeringar på 800 miljarder kronor och kommer att skapas tusentals arbetstillfällen.