Lidköping får 15, 6 miljoner kronor för utbyggnad av bredband

Glesbygden förlorare när det gäller bredbandsutbyggnaden. Foto: Arkivbild/Telia

Lidköping bredband, en enhet inom Teknisk service i Lidköpings kommun, har i dagarna fått beslut på beviljat stöd för utbyggnaden av bredband. Det är för kvarvarande områden på landsbygden som detta stöd beviljats genom Jordbruksverkets landsbygdsprogram, delvis finansierat av EU. Summan som beviljats är den största till en enskild kommun i Västra Götaland.

– Detta är onekligen välkommet då de kvarvarande delarna av landsbygden i kommunen är de dyraste att bygga ut, säger bredbandschef Daniel Hamrén.

Stödet som nu beviljats uppgår till 15, 6 miljoner kronor och gäller för sammanlagt sex utbyggnadsprojekt. Dessa täcker in landsbygden mellan Tun och Halvfara, området vid Uvered, landsbygden utanför Lovene samt området Lillängen utanför Vinninga. Ett sjunde projekt, Marbogården, har nyligen beviljats stöd från Post och Telestyrelsen, PTS, med 1, 7 miljoner.

De flesta av dessa projekt genomförs i någon form av samarbete med andra projekt som innefattar grävning. En stor del tillsammans med Lidköping Elnät som gräver ned nuvarande luftledningar och med Vatten och avloppsföreningar när de gräver ned sina ledningar.

– Det är viktigt att understryka att detta inte är pengar som betalas ut med automatik utan det är en mängd kriterier som ska uppfyllas. Det gäller utformningen av nätet, slutdatum för projekten, hur många kunder som ansluter sig, förvaltningsplaner och så vidare. Arbetet med detta har bara börjat. Med det är pengar som är öronmärkta för våra projekt, säger Daniel Hamrén.