Övik Energi beviljas EU-bidrag för fibernät

Sunnersta-Solberg får tillgång till ett sammanhållet och robust stamnät. Foto: Övik Energi

Övik Energi planerar att bygga ett 18 kilometer långt fibernät mellan Sunnersta och Solberg under 2022. Utbyggnaden medfinansieras av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden och av Region Västernorrland. Syftet är att ge Sunnersta-Solberg tillgång till ett sammanhållet och robust stamnät som möjliggör byggandet av kundanslutningar i ett senare skede. Sträckan är 18 kilometer lång och längs med den finns det 27 företag/arbetsställen, 71 hushåll och cirka150 fritidsfastigheter.

– Alla som bor och arbetar längs sträckan kommer kunna dra nytta av projektet, men i synnerhet är Solberg särskilt viktig att ansluta eftersom det betraktas som en serviceort, säger Maria Olsson, projektansvarig på Övik Energi.

Solberg-Sunnersta blir det sista projektet för fiberutbyggnad inom ramen för Bredband2020, ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun och Övik Energi där målet är att stärka konkurrenskraften för länets företag och även underlätta för nyetableringar på landsbygden.

– Landsbygden i kommunen erbjuder ett attraktivt boende som lockar många, men när antalet hushåll ökar på landsbygden ökar även behovet av tillgång till arbete och servicepunkter, säger Maria Olsson. Tillgång till ett driftsäkert och redundant fibernät uppfyller en grundläggande förutsättning för att distansarbete och internetbaserade tjänster ska fungera.

Kostnaden för fibernätsutbyggnaden landar på totalt 8 miljoner kronor, där 50 procent av finansieringen kommer från Tillväxtverket och 40 procent från Region Västernorrland. Resterande 10 procent finansieras genom Bredband2020. Genomförandeperioden är planerad att starta i maj 2022 och avslutas innan årsskiftet.