Regeringen effektivisear bredbandsutbyggnad på landsbygden

Regeringen vill snabba på utbyggnaden av bredband i glesbygd. Foto: Arkivbild/Telia

Regeringen har lämnat ett förslag om undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät till Lagrådet. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät utanför det egna området för att nå kunder som annars hade riskerat att stå utanför bredbandsutbyggnaden.

– Människor ska kunna leva och verka i hela Sverige, då är tillgång till snabbt internet en viktig del. Nu möjliggör vi för fler aktörer att bygga ut bredband även på platser där marknadskrafterna inte räcker till. Målet är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att regeringens bredbandsmål nås, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Förslaget som överlämnats till Lagrådet ska underlätta och snabba på utbyggnaden av snabbt bredband genom att tillåta kommunala bredbandsaktörer att bygga ut sitt bredbandsnät (eget eller delägt) utanför det egna kommunområdet. En förutsättning för detta är att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen, samt för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Målet med förslaget är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att regeringens ambitiösa bredbandsmål kan nås. Lokaliseringsprincipen innebär att en kommuns åtgärd måste vara knuten till en kommuns eget område eller dess medlemmar för att vara tillåten, något som i vissa fall kan hindra en effektiv bredbandsutbyggnad.