Skellefteå Kraft beviljas bredbandsstöd för glesbygd

Fler glest befolkade områden i Skellefteå får bredband. Foto: Skellefteå Kraft Fibernät

– Ett väl utbyggt och driftsäkert fibernät är nödvändigt för fortsatt digitalisering av både näringsliv och offentlig sektor, och för att människor ska kunna leva och arbeta i såväl stad som på landsbygden. Dock är utbyggnad av bredband mycket kostsamt på landsbygden jämfört med tätorter på grund av långa avstånd och gles bebyggelse. Det gör att bidrag ofta krävs för kunna erbjuda en rimlig anslutningskostnad även i glesbygd, säger Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät.

Nu har Post- och telestyrelsen, som har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet i enlighet med regeringens bredbandsstrategi, beslutat om att bevilja Skellefteå Krafts ansökan om 53 miljoner kronor för att genomföra utbyggnad till flera områden spridda inom Skellefteå kommun. Bland annat till byar runt Jörn, Bygdsiljum, Burträsk och Lövånger.

– Det känns otroligt bra att vi nu får möjlighet förse fler glest befolkade områden i Skellefteå med bredband. Men för att vi ska kunna gå vidare med utbyggnad av fibernätet med stöd krävs att 60 procent av alla fastighetsägare i respektive utbyggnadsområde väljer att ansluta sina fastigheter, säger Anders Pettersson.

Det nationella målet är att 98 procent av Sveriges alla hushåll och företag ska ha tillgång till, eller möjlighet att ansluta till, bredbandsnät med kapaciteten 1000 Mbps. Enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade statistik från oktober 2021, hade 95,4 procent av alla hushåll och 92 procent av alla företag i Skellefteå detta. Skellefteå är en av de kommuner i Sverige som har flest antal anslutna hushåll i glesbygd.  

– Skellefteå Kraft är en av flera aktörer som bygger och äger fibernät i Skellefteå med omnejd. Vi vill vara en positiv kraft i samhället och har som mål att bygga ut nätet i såväl staden som landsbygden med totalt 4 000 anslutningar de närmaste tre åren. Ett väl utbyggt fibernät blir särskilt viktigt med tanke på den tillväxt som Skellefteå står inför, säger Anders Pettersson.