Fler snabbladdare längs de större vägarna

Mellan 2018 och 2020 ökade antalet snabbladdare längs de större vägarna från 300 till 450. Arkivbild

Trafikverket har beviljat investeringsstöd till ett 20-tal nya snabbladdare på platser där sådana saknas. De fördelas på sju län inklusive Norrlands inland där de största bristerna finns idag.

Årets investeringsstöd innebär att 20 aktörer får dela på 26,5 miljoner kronor för att etablera 20 nya snabbladdare på utpekade platser i sju län. Ett krav är att laddpunkten är i drift i fem år.

– Det har varit ett stort intresse, vi har fått in 66 ansökningar till 20 snabbladdstationer. Vi hoppas nå så långt med det här investeringsstödet att vi har snabbladdare minst var tionde mil längs de större statliga vägarna över hela landet. Det ska motverka räckviddsångesten, elbilistens motsvarighet till oro för bensinstopp. Laddinfrastrukturen är också en förutsättning för att fler ska våga välja laddfordon och framför allt elbil, säger Marie Hagberg, avdelningschef på Trafikverket.

Efter årskiftet går Trafikverket ut med nästa ansökning, 60 platser från Gävleborg till Norrbotten. Mellan 2018 och 2020 ökade antalet publika snabbladdare längs de större statliga vägarna från 300 till 450. Eftersom det saknas snabbladdning på vissa sträckor erbjuder Trafikverket ett investeringsstöd.

Det finns totalt 150 miljoner kronor att fördela under 2020–2022. Förra året fördubblades antalet nya eldrivna personbilar jämfört med 2018. Laddhybriderna ökade också under 2019, de drivs delvis med el.