Nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland, Halland och Värmland

I dagsläget finns ungefär 2000 trafiksäkerhetskameror längs de statliga vägarna. Foto: Trafikverket

Nu sätter Trafikverket upp totalt nio nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland, Halland och Värmland. Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

I Västra Götaland sätter Trafikverket upp två nya trafiksäkerhetskameror mellan Forsby kyrka och Värsås på väg 194, Skövde. I Halland sätter Trafikverket upp fyra nya trafiksäkerhetskameror mellan Kvibille och Heberg på väg 601. I Värmland sätter Trafikverket upp tre nya trafiksäkerhetskameror mellan Skåre och Skived på väg 720, Karlstad.