Svarar på kritiken mot bantade planer för höghastighetstågen

Poängen är ju att de nya stambanorna knyter ihop Linköping, Norrköping, Borås, Hässleholm, menar infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Trafikverket

Kostnadstaket för den nya höghastighetsjärnvägen kan komma att höjas och utgångspunkten är fortfarande att bygga vidare på Sverigeförhandlingens uppgörelse med kommunerna. Det beskedet ger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Di.

Kommunerna, som tidigare varit starka anhängare till projektet, har rasat mot Trafikverkets nya alternativ för att banta ned kostnaderna. Kritiken har bland annat handlat om att tågstationernas lokalisering har legat utanför stadskärnorna i Trafikverkets förslag. Förslaget har fått de berörda kommunerna och regionerna att hota med att lämna Sverigeförhandlingen.

– Det är ingen idé att bygga ett nytt system om det bara binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö. Själva poängen är ju att det knyter ihop Linköping, Norrköping, Borås, Hässleholm och att vi får en arbetsmarknadsförstoring. Och där finns ett bra förslag utifrån Sverigeförhandlingen, säger Tomas Eneroth till tidningen.

Kommunerna och näringslivet vill ha besked om när snabbjärnvägen ska byggas medan Tomas Eneroth anser att bygget redan är i gång i och med att tre av delsträckorna, Järna-Linköping, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm, redan ingår i regeringens nationella plan.