Svensk infrastruktur i dåligt skick

WSP har intervjuat branschorganisationer om tillståndet för infrastrukturen. Arkivbild

Det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Dagens el- och VA-system är i stora behov av renovering och utbyggnad, skriver Håkan Danielsson, vd för WSP Sverige i en debattartikel i DN. Dagens el- och VA-system är i stora behov av renovering och utbyggnad. Upp till 25 procent av dricksvattnet läcker ur ledningarna innan det når kranen och att få tillstånd att bygga en enda kraftledning tar upp till tio år. Detta samtidigt som behovet av el stiger för varje dag och vi ser stora utmaningar med distributionen av el från norr till söder. Oron för skicket på våra vägar, järnvägar och fastigheter är också stor.

En stor del av den offentliga sektorns förmögenhet utgörs av byggnader, anläggningar och infrastruktur, och därmed har också den offentliga sektorn ett stort ansvar i att renovera och förädla dessa tillgångar. Det vi efterfrågar är ett helhetsperspektiv. För detta krävs att politik, myndigheter och näringsliv samverkar och vi behöver också våga ifrågasätta vem som äger och förvaltar tillgångarna på bästa sätt.

I rapporten som ligger till grund för debattartikel, ”Sverige behöver renoveras. Status, behov och sårbarheter i våra gemensamma tillgångar”, har WSP Sverige intervjuat branschorganisationer som bland andra Energiföretagen, Svenskt Vatten och Fastighetsägarna. Gemensamt för samtliga branschorganisationer är att de uttrycker en stor oro för skicket på våra samhällstillgångar.