Smarta mätare effektiviserar vatten- och avloppssystem

Alla vattenmätare i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö kommer att bytas ut mot digitala mätare. Foto: VA Syd

Med start under 2020 och fram till 2030 kommer alla vattenmätare i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö att bytas ut mot digitala, "smarta" mätare. Införandet av smarta mätare kommer effektivisera och förbättra  hela vatten- och avloppssystemet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och de nya mätarna bidrar blanda annat till att läckage märks i ett tidigt skede samt att avläsning av mätare inte längre behöver göras manuellt. 

De smarta mätarna kommer att ge en mängd information som förbättrar hela VA-systemet. Mätarna blir centrala i arbetet med att på ett effektivt och datadrivet sätt kunna följa flöden, förbrukning och avvikelser i vattenledningsnätet. Exempelvis kommer vattenläckor att kunna hittas och åtgärdas snabbare, kanske till och med förutspås. 

– Projektet är unikt i sitt slag. Vi är inte först med att installera digitala vattenmätare, men vi är unika genom att vi lyft blicken för att se helheten i hur den här informationen ska användas för att säkra vattenleveransen både idag och i framtiden. Upphandlingen publicerades i hela Europa och vi satte högre krav på leverantörerna än vad någon annan tidigare gjort. Det är en kostnadseffektiv lösning som inte låser oss till specifika tekniker eller program och det öppnar upp för arbetet som pågår i kommunerna kring den smarta staden, säger Simon Granath, utvecklingsingenjör och projektledare på VA Syd.

Även för kunder blir digitaliseringen ett lyft. På sikt kommer fastighetsägare inte längre att behöva rapportera mätarställning manuellt och debiteringen kommer att grunda sig på verklig förbrukning och inte beräkningar, som idag. Rinnande toaletter och läckage kommer att kunna upptäckas i ett tidigare skede. Kunder kommer kunna själva att se och följa sin faktiska förbrukning.