Nya 321:an nu öppen för trafik

Den nya vägen är nu anpassar för godstransporter upp till 72 ton. Foto: Trafiikverket
En nöjd projektledare, Daniel Gideonsson kan konstatera att arbetet med att modernisera väg 321 på sträckan Svenstavik-Månsåsen nu är slutfört. Foto: Stefan Bratt
Väg 321 norr om Myrviken. Foto: Stefan Bratt

För drygt två och ett halvt år sedan inleddes arbetet med att förbättra och modernisera 37 kilometer av väg 321 mellan Svenstavik och Månsåsen i Jämtland. Nu är arbetet klart och den nya förbättrade sträckan har tagits i trafik. Väg 321 är en viktig transportled för både tung trafik och turisttrafik till Bydalsområdet och Åre/Storlien .Syftet med projektet, på delen E45–Månsåsen, har i första hand varit att öka vägens bärighet, men också att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister på sträckan mellan Svenstavik och Hoverberg.

– Arbetet har flutit på bra den sista tiden och vi har slutfört arbetet inom den tidsram som vi har haft för projektet. Jag vill verkligen tacka alla inblandade för ett bra arbete och rikta ett särskilt tack till närboende utmed sträckan som visat tålamod med vägarbetet och personalens arbetsmiljö. Vi har, tack och lov, haft mycket få incidenter i trafiken under tiden som arbetet pågått, konstaterar Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson.

Den nya vägen är nu anpassad för att kunna klara av Trafikverkets senaste viktklassning, BK 4, vilket innebär att godstransporter upp till 72 ton kan färdas på den moderniserade sträckan.
Arbetet med att förbättra sträckan inleddes i slutet av 2017.