Trafikverket misskerditerar Lysekilsbanan

Lysekilsbanan har nedprioriterats på falska grunder. Foto: Joel Grafström

Trafikverket misskrediterar Lysekilsbanan menar en inlaga i tidningen Bohuslänningen. För mindre än en procent eller tio miljoner kronor kan, enligt en tidigare hemligstämplad utredning, godstransporter komma i gång på Lysekilsbanan.

Trafikverkets utredning borde ingå i den fortsatta planeringen, då förutsättningarna därmed blir radikalt förändrade. Det här är synpunkter som Trafikverket velat undvika. Utredningen har varit hemligstämplad och järnvägen har misskrediterats på falska grunder. Remissinstanserna har förts bakom ljuset genom att Trafikverket i sin åtgärdsvalsstudie  påstår att kostnaden skulle bli mer än 100 miljoner för att återuppta godstrafiken på Lysekilsbanan.

Godstransporter kan komma i gång på Lysekilsbanan till låg kostnad, skriver Mats Fägerquist i Bohuslänningen.