Ny järnvägsplan för Norrbotniabanans sträckning Robertsfors-Ytterbyn

Trafikverket har tagit fram ny järnvägsplan för Norrbotniabanan. Foto: Trafikverket

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, sträckan Robertsfors-Ytterbyn, som nu ställs ut för granskning. Järnvägsplan, JP04, sträcker sig norrut från Robertsfors via Ånäset och vidare upp till Ytterbyn och kommungränsen mot Skellefteå. Planen omfattar järnvägens sträckning, förändringar av ett antal allmänna vägar och en miljökonsekvensbeskrivning.

– Det känns roligt att vi nu äntligen kan presentera en färdig järnvägsplan för Norrbotniabanans sträcka Robertsfors-Ytterbyn. Nu är granskningsperioden öppen och vi kommer att finnas tillgängliga under hela perioden för att svara på frågor om järnvägsplanen, säger Helena Westberg, projektledare Trafikverket.