Swerock kör första el-betongbilen i världen

Betongbilen har tagits fram i samarbete med Volvo Lastvagnar. Foto: Trafikverket

Betongbilen, som tagits fram i samarbete med Volvo Lastvagnar och lanserats av Trafikverkets underentreprenör Swerock, ska leverera material till tolv av projektets pålplattor och använder så kallad ECO-Betong. I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg som är en biprodukt från stålindustrin. Det minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatpåverkan minska med upp till 50 procent.

Den nya lösningen kan minska koldioxidutsläppen med drygt 800 ton årligen per lastbil, om man räknar på 8 300 körda mil per år och jämför med en dieseldriven lastbil. Inga avgasutsläpp av kväveoxider eller partiklar blir det heller. Omgivande miljö påverkas mindre av eldrivna fordon, detta är bättre för chaufförer och människor som vistas runt den. Luften blir renare, buller och vibrationer blir mindre, både i marken och i själva bilen.

Chauffören berättade för dem som tog emot lasten att det enda som hörs i förarhytten är knastret från däcken.

– Vad vi vet är detta de första fullelektriska lastbilarna av sitt slag i världen. Detta är ett testprojekt tillsammans med Volvo som ska pågå i daglig verksamhet under två år och sedan utvärderas, sade han.

– Hållbarhetsfrågan är viktig för mig personligen, så det känns väldigt kul att få vara en av de första som är med om detta, sade Diana Karem Shwan arbetsledare för gjutningen.

– Därför är det extra roligt när Swerock, som är en av våra underentreprenörer i Olskroken lanserar en betongbil som går helt på el och som ska användas inom delprojekt Olskroken, säger Mira Andersson Ovuka, Trafikverket, ansvarig för miljö i Olskroken planskildhet.