Nu gjuts den första bropelaren på Skurubron

Nu gjuts den första av sex pelare som ska hålla upp den nya stålbron. Foto: Trafikverket

Arbetet med den nya Skurubron går enligt plan. Nu gjuts den första av sex pelare som ska hålla upp den nya stålbron.

Projektet nya Skurubron omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron. Fram till hösten 2022 ska Trafikverket inte bara bygga den nya Skurubron utan också bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs för att säkerställa den framtida trafikförsörjningen till Nacka och Värmdö

Nya Skurubron beräknas kosta ca 1 miljard kronor. Investeringskostnaden för byggandet av bron finansieras till 1/3 med statliga medel. Resterande 2/3 finansieras med ett lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter. Renoveringen av den befintliga bron med ombyggnad av lokalvägar kommer att bekostas med statliga medel. Kostnaden för renoveringen bedöms till cirka 300 miljoner kronor.