Linde energi satsar på laddinfrastruktur

Lindesbergs kommun har Örebro läns bäst utbyggda laddinfrastruktur. Foto: Linde energi

Satsningen på publika laddstationer är en långsiktig investering där Lindesbergs kommun, Linde energi och det kommunägda fastighetsbolaget Libo/Falab samverkat. Laddstationerna i kommunen har satts upp i samarbete med Bee, tidigare Clever. Stationerna ingår i Bee’s publika laddnätverk, som är Sveriges största, och kan användas av alla laddbara bilar på marknaden.

Räknat i kilowattimmar är ökningen mellan första halvåret 2019 och samma period 2020 hela 78 procent. Sett till antalet laddningar ser Lindesbergs kommun en ökning med cirka 19 procent. Det förklaras med att fler laddar bilen under längre tid, exempelvis jobbpendlare som saknar laddmöjlighet vid arbetsplatsen.

– Linde energis mål är att vara helt fossilfria år 2025, då måste vi även bidra med förutsättningar och göra det enkelt för våra kunder och medmänniskor att välja hållbara transportalternativ, menar Emma Johansson, Ehs&s-ansvarig på Linde energi.