Trafikverket byter ut bron vid Säm

Brobygge skapar trafikomledning på väg 163. Foto: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket bygga ny bro på väg 163 över Norra Bohusbanan vid Säm. Den 80 år gamla bron är i sämre skick än förväntat och  har inte tillräckligt med marginaler för att klara den lastpåverkan som det innebär att bygga en ny bro parallellt med nuvarande bro. Den kan därför inte användas för trafik under byggtiden. Med tanke på trafikanternas säkerhet beslutade därför projektet att stänga bron och leda om trafiken under byggtiden. Arbetet har tidplanerats med hänsyn till sommartrafiken. 

– Vi kommer att göra vad vi kan för att omledningen ska fungera bra, både för trafikanter och för närboende utmed omledningsvägarna. Vi hoppas på förståelse för vår åtgärd och vill vädja till alla att visa hänsyn och köra försiktigt, inte minst genom Sannäs samhälle, säger Trafikverkets projektledare Epheram Demelash Getahun.

Trafiken norrifrån på E6 till Grebbestad kommer att hänvisas via Lurmotet och söderifrån via Grindmotet.