Moderniseringen av väg 321 mot final

De avslutande beläggningsarbetena för hela sträckan görs under augusti. Foto: Trafikverket

Under inledningen av årets sommar hade merparten av återstående, större schaktjobben för väg 321 blivit utförda.

IBland annat justerades vägens höjd mellan Myrviken och Borgen när den tidigare överlasten tagits bort. En hel del asfalt har också lagts mellan Kövra och Myrviken under försommaren.

– Under juli månad kommer arbetet att minska men inte avstanna helt. I Myrviken sätter vi kantsten och belysningen kommer att justera, lägesrapporterar Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson.

Han uppmanar sommarens trafikanter att ha tålamod och sänka hastigheten där så befogat då det kan kännas lättare att ”gasa på” med tanke på att den nya vägen börjar bli klar.

– I augusti hoppas vi att de flesta postlådor och nya skyltar ska vara på plats. Då inleds också den avslutande delen med asfaltläggning och räckesarbeten, säger Daniel Gideonsson.
Målsättningen är att hela vägsträckan ska öppnas för trafik under första halvan av oktober.

– Är vädret gynnsamt även i fortsättningen under hösten ska detta vara helt möjligt, konstaterar Daniel Gideonsson.