Malmberg uppgraderar Svedala Avloppsreningsverk

Malmberg bygger om Svedala Avloppsreningsverk. Foto: Malmberg

Malmberg har fått förtroendet att genomföra en ombyggnation av slambehandlingen på Svedala Avloppsreningsverk, ARV. Ombyggnationen innebär leverans och installation av ny utrustning för deras kem-, kalk- och slambehandling på verket. Malmberg ska även genomföra rivning av befintlig uttjänt utrustning och uppföra en ny lokal på området.

– Vi ser framemot projektet på Svedala ARV. Att leverera ny utrustning för deras kem- och slambehandling med effektiva driftskostnader som följd är något alla vinner på i slutändan. Behovet är stort för upprustningar runt om i VA-Sverige och det är kul att branschen fortsätter att blicka framåt för energieffektivare lösningar, bättre reningstekniker och minskade utsläpp från reningsverken, säger Anders Kristiansson, säljare på Malmberg.

Kontraktssumman är på 14 miljoner kr och projektet startar tidig höst 2020 och beräknas vara klart under våren 2021.