Reningsverk i Norge får unik reningsmetod

Anaerob slambehandling gör det möjligt att utvinna biogas. Foto: Malmberg

Malmberg har i samarbete med Antec tilldelats ett kontrakt för leverans av patenterad slambehandlingsteknik till Inbyggt reningsverk i Trysils kommun. Detta är den första kommunala anläggningen där den norska patenterade tekniken används, en teknik som gör det möjligt att bygga anaerob slambehandling vid mindre reningsverk.

Anaerob slambehandling gör det möjligt att utvinna värdefull biogas ur slammet samtidigt som slamvolymen för vidare rening mer än halveras. Det gör slamreningsverket till en lönsam grön investering.

– Den här tekniken är en game-changer för små och medelstora reningsverk i Norge, säger projektledare Lars Buer i Malmberg.

Anläggningen i Trysil ska stå färdig under 2023 och kontraktsvärdet är 27 miljoner norska kronor.