Nya vägen till Scandinavian Mountains Airport öppnas

Ny vägsträckning väg 1053 Stora Tandån. Foto Andreas Persson Peab

Nu är den nya vägen till Scandinavian Mountains Airport helt klar och öppnen för trafik. Vägsträckan på väg 1053 är drygt sex kilometer lång och sträcker sig från Rörbäcksnäs och österut till Stöllkurvan i riktning mot Sälen. Den har två körfält och en total vägbredd på åtta meter. Trafikverket har även byggt två broar, en kontrollplats med parkeringsplatser och en cirkulationsplats. Byggnationen påbörjades i början av januari 2019.

Under hösten gjöts brostöd och broelement till broarna över Stora Tandån och Sittan. Efter att broarna var klara i våras återstod en del beläggningsarbeten som påbörjades efter att tjälen gått ur marken.

– Även om en provisorisk sträcka av den nya vägens östra del varit trafikerad sedan flygplatsens invigning är det först nu, i och med öppnandet av hela sträckningen, som vi får en fullgod vägstandard och kan uppnå vår målsättning med kortare restider - till nytta för såväl lokalbor som för ökad fjäll- och friluftsturism, säger projektledare Martin Lind på Trafikverket.