Trafikverket lägger ny ytbeläggning på väg 667

Vägen beläggs med bindemedel och stenmaterial. Foto: Trafikverket

Nu lägger Trafikverket ny ytbeläggning på väg 667, Fagerdalavägen på sträckan från korsningen med väg 669, Saltarövägen fram till Fagerdala. Vägen är sliten och behöver nytt ytskikt. Arbetet sker på dagtid och trafikanter släpps förbi.

Beläggningen består av ett bindemedel och stenmaterial. Det går att köra på vägen direkt efter att ytskiktet har lagts ut, men det kommer att finnas ett överskott av sten. Man ber därför trafikanterna att sänka hastigheten.

Vägen kommer att sopas i omgångar efter arbetet, men kommer att upplevas som grov den första tiden innan stenarna har slitits ner och blivit mer runda i ytan.