Identifierar lämpliga platser för överdäckningar i Stockholm

Spårområdet vid Klarastrandsleden kan komma att överdäckas. Foto: Jernhusen

Efter att den grönblåa majoriteten gav stadens förvaltningar i uppdrag att identifiera lämpliga platser för nya överdäckningar så har nu resultatet kommit: Tvärbanan vid Globen, tunnelbanan vid Örnsberg och tunnelbanan vid Liljeholmen pekas ut som lämpliga platser för överdäckning på relativt kort sikt. På längre sikt identifieras spårområdet och Klarastrandsleden mellan Kungsbron och Karlberg som en lämplig plats för överdäckningsprojekt. 

 – Genom att överdäcka spår- och vägområden bygger vi bort stadsbarriärer och skapar möjligheter för nya bostäder, samtidigt som vi vidareutvecklar Stockholms karaktär. På så sätt skapar vi den moderna storstaden vi vill bo och arbeta i, både i dag och i framtiden, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd

Överdäckningar innebär stora investeringar och är komplicerade, men innebär också att yta frigörs för bostadsbyggande på centrala platser i staden. Samtidigt har överdäckningar på centrala platser även andra värden:

 – När vi däckar över vägar och spår skapar vi mer attraktiva stadsmiljöer med ny stadsutveckling, bättre luftkvalitet och minskat buller. På vissa platser är detta den bästa lösningen för hur vi bygger framtidens Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd