E4/E20 avstängd när ny gång- och cykelbro lyfts på plats

Trafikverket bygger ny bro i Vårby backe. Foto: Trafikverket

Trafiken leds om när E4/E20 stängs av när ny gång- och cykelbron lyfts på plats i Vårby backe. Under arbetet kommer E4/E20 vara avstängd i båda riktningarna och trafiken kommer att ledas om via Vårby allé och Skärholmsvägen.

Förutom att Trafikverket ska lyfta på en helt ny bro kommer förberedande arbeten att genomföras. Lyftkranen som ska lyfta bron på plats kommer i flera delar som först ska sättas ihop. Delarna är stora och tunga, och för att få dem till Vårby backe krävs 35 trailers.