Garo köper EV Charge Partner

Garo köper 70 procent av aktierna i EV Charge Partner. Foto. Garo

Garo har ingått ett avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i bolaget EV Charge Partner Sweden. Bolaget utför service och support samt driftsättning av laddinfrastruktur för främst större laddoperatörer och kraftbolag i Sverige och Polen. 

Köpeskillingen uppgår till 5,6 miljoner kronor för 70 procent av aktierna i EV Charge Partner. Aktierna förvärvas från Davids Elteknik och tillträdet är planerat till den 1 juni. EV Charge Partners verksamhet bedrivs i en fastighet i Gnosjö som hyrs från Davids Elteknik. I samband med förvärvet överlåts även fastigheten till Garo för en köpeskilling om 5,3 miljoner kronor.

I samband med förvärvet erhåller Garo även en rätt och skyldighet att förvärva ytterligare 10 procent av aktierna i EV Charge Partner under 2022. Vidare erhåller Garo en option att förvärva, och Davids Elteknik en option att sälja, resterande utestående aktier i EV Charge Partner efter utgången av 2025. 

Verksamheten bedrivs under det egna varumärket EV Charge Partner och bolaget har etablerat sig som en ledande aktör inom service och support av DC-laddare och annan laddinfrastruktur i Sverige. Koncernens omsättning uppgick 2019 till 9 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 0,8 miljoner kronor. EV Charge Partner har åtta anställda. Bolaget drivs av David Jonsson som kommer kvarstå som vd och delägare i EV Charge Partner.

EV Charge Partners verksamhet kommer ingå i division Garo E-mobility och konsolidering i Garo-koncernen beräknas kunna ske från och med 1 juni 2020. Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på Garos rörelsemarginal eller vinst per aktie för 2020.