Trafikverket väljer korridor för vägsträckan Norr Amsberg–Sifferbo

Väg 70 är Dalarnas mest trafikerade väg. Karta: Trafikverket

Av fyra alternativa geografiska områden för den nya vägen mellan Norr Amsberg och Sifferbo går Trafikverket vidare med ett område som ska ge en tryggare och säkrare väg mellan Borlänge och Djurås.E16/väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg. Vägen mellan Borlänge och Djurås går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen, där även fotgängare och cyklister rör sig. Det ökar risken för olyckor. Trafikverkets mål är att bygga om vägen till en mötesfri väg. Det ger en tryggare och smidigare transportväg för alla trafikanter.

Efter en period med samråd och utredningar av fyra alternativa korridorer (stora geografiska områden) för vägsträckan mellan Norr Amsberg och Sifferbo har nu Trafikverket beslutat om vilket alternativ som ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.Den valda korridoren är en kombination av två utredda alternativ. Exakt hur väglinjen ska se ut inom den cirka 500 meter breda korridoren beslutas längre fram, efter fortsatt projektering.

– Vi ser mycket positivt på att ha hittat ett alternativ som möjliggör en längre sträcka med mittseparering och där cykelvägar, lokaltrafik samt kollektivtrafik kan separeras från E16/väg 70, detta höjer trafiksäkerheten markant. Det är även en lösning som kan erbjuda goda möjligheter för regional utveckling på sikt. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att en nydragning av en europaväg ger påverkan på omgivningen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.