Byggstart för E45 i Mora till sommaren

E45 genom Mora ska byggas om. Foto: Mora kommun

Trafikverkets upphandling av entreprenör är klar. Tre nya cirkulationsplatser, fler körfält och en gångtunnel från resecentrum ska bland annat byggas på den första delsträckan. Arbetet planeras starta till sommaren.

Ombyggnaden där innebär flera åtgärder som ska minska risken för köbildning och göra vägen säkrare. Bland annat ska vägsträckan breddas och få ett till körfält i vardera riktning. De trafikljus som idag står vid östra och västra infarterna till resecentrum ska ersättas av rondeller. Trafikverket ska även stänga och flytta en del utfarter mot vägen permanent. Från resecentrum ska det byggas en gång- och cykeltunnel, Kristinebergstunneln, så att resenärer kan ta sig säkrare till andra sidan av vägen. Planskilda passager förbättrar även framkomligheten för annan trafik.

Entreprenören ska nu närmast planera och förbereda det arbete som ska utföras, i samarbete med Trafikverkets projektledning. De ska också komma in med handlingar till Trafikverket och kontraktera underentreprenörer innan de kan starta ombyggnaden.