Klart för byggstart på Norrbotniabanan

Klartecken för byggstart av sträcken Dåva-Skellefteå. Foto: Trafikverket

Regeringen har gett Trafikverket klartecken att förbereda en byggstart av Norrbotniabanan, Dåva-Skellefteå mellan åren 2023-2025. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen inom ramen för den nationella trafikslagsövergripande planen för infrastruktur, 2018-2029 att föreslå vilka objekt som bör få byggstart år 1-3 2020-2022 samt vilka objekt som bör få förberedas för byggstart år 4-6 2023-2025.

I ett beslut skriver regeringen att de fjorton objekt som Trafikverket föreslagit ska få byggstart år 1-3 är tillräckligt säkra i fråga om nytta, kostnader och genomförande och de får därmed klartecken. De nio objekt, bland annat Norrbotniabanan, som bör få förberedas för byggstart år 4-6 är tillräckligt långt gångna i fråga om förberedelser och därför ska även de få klartecken.

– Det känns roligt att vi får det här beskedet nu och det innebär att vi kan fortsätta planeringen med inriktning om en byggstart under perioden 2023-2025. Inom projektet jobbar vi för en byggstart 2024 för sträcken Dåva-Skellefteå, säger Lars Bergdahl, projektchef.

2018 togs det första spadtaget för Norrbotniabanan och ett flertal förberedande arbeten har påbörjats för sträckan Umeå-Dåva. I vår/sommar planerar Trafikverket för att starta några av de större entreprenaderna på sträckan.